+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl
Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych, przygotowanie dla potrzeb Klientów projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych.

Doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Uczestniczymy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz oceny zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika.

W zakresie indywidualnych stosunków pracy, wspomagamy opracowanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, w tym dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy wszystkich instancji.

Kancelaria pomaga personelowi zagranicznemu w legalizacji pobytu i pracy w Polsce.