+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości.

Doradzamy naszym Klientom na poszczególnych etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych (due diligence) dotyczących nieruchomości i ryzyk związanych z ich nabyciem, poprzez obsługę prawną negocjacji, aż po przygotowanie umów i pomoc przy czynnościach przed właściwymi urzędami.
Reprezentujemy Klientów we wszystkich fazach projektów inwestycyjnych, począwszy od ustalania tytułu prawnego do gruntu, poprzez analizę planów zagospodarowania przestrzennego, organizację finansowania i zabezpieczanie kredytów, aż po uzyskiwanie wszelkich zezwoleń administracyjnych związanych z transakcją oraz niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych.
Uczestniczymy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek sektora publicznego.

Doradzamy naszym Klientom również przy:
• uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie;
• nabywaniu nieruchomości gruntowych, budynków oraz lokali, w szczególności lokali użytkowych, w tym w ramach transakcji obejmujących nabycie udziałów lub akcji w spółkach;
• przygotowywaniu umów z generalnymi wykonawcami, deweloperami i innymi uczestnikami procesu budowlanego;
• przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
• przygotowywaniu i negocjowaniu umów kredytowych i instytucji zabezpieczających spłatę kredytu;
• reprezentacji w sporach dotyczących nieruchomości w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych.