+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi i polubownymi, jak również przed sądami administracyjnymi.

Prowadzimy również w imieniu Klientów negocjacje (mediacje) mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.

Pracownicy Kancelarii posiadają doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i reprezentowania Klientów przed sądami. Nasi pracownicy i współpracownicy kończyli także aplikację sądową, jak również pracowali jako asesorowie w sądach powszechnych.

Udzielamy wsparcia klientom również w procesach związanych z postępowaniami upadłościowymi.