+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl
Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w transakcjach mających za przedmiot obrót udziałami lub akcjami spółek, sprzedaż przedsiębiorstw, łączenia i podziały spółek i ich przekształcenia.
Doradzamy także w zakresie wyboru odpowiedniej strategii prowadzenia wyżej wymienionych procesów tak, aby były optymalne w zakresie kosztów i czasu ich trwania.

W ramach udzielanej pomocy prawnej przygotowujemy umowy inwestycyjne, porozumienia wspólników, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące i rozporządzające oraz inne dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Doradzamy również przy transakcjach zbywania lub nabywania zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Przeprowadzamy badanie stanu prawnego spółek i innych podmiotów oraz sporządzamy raporty due diligence.

Przy realizacji projektów transgranicznych, korzystamy z pomocy sprawdzonych renomowanych firm prawniczych.