+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl
Działalność Kancelarii w zakresie prawa papierów wartościowych i publicznego obrotu obejmuje w szczególności, reprezentowanie spółek przed instytucjami nadzorującymi obrót kapitałowy, wprowadzanie do publicznego obrotu nowych emisji akcji.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w tworzeniu towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także prowadzili wiele transakcji fuzji i przejęć spółek.
Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie dla firm dokonujących inwestycji typu private equity, w tym venture capital, a także bieżącej obsłudze podmiotów działających na rynku kapitałowym, w tym funduszy inwestycyjnych.