+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl

Kancelaria doradza w sprawach związanych z reorganizacją, postępowaniem upadłościowym, układowym i likwidacją przedsiębiorstw.
Kancelaria świadczy usługi zarówno dla właścicieli i zarządów firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, syndyków, zarządców, jak również dla wierzycieli.

Obszar działalności Kancelarii w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a także reprezentację wierzycieli w tym postępowaniu.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu.
Kancelaria przygotowuje propozycje restrukturyzacyjne, prowadzi procedury układowe i naprawcze.