+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl

Kancelaria zatrudnia prawników wyspecjalizowanych w problematyce zamówień publicznych, którzy doradzają w procedurach przetargowych, zarówno zamawiającym, jak i oferentom.
Nasi prawnicy przygotowują ekspertyzy prawne dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Działalności Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje:
• pomoc prawną przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej;
• pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg;
• reprezentacje w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu przed sądami.