+48 22 625 36 56 kancelaria@ksklaw.pl
Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria doradza w sprawach związanych z reorganizacją, postępowaniem upadłościowym, układowym i likwidacją przedsiębiorstw.Kancelaria świadczy usługi zarówno dla właścicieli i zarządów firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, syndyków, zarządców, jak...
Prawo pracy

Prawo pracy

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych, przygotowanie dla potrzeb Klientów projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania,...
Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi i polubownymi, jak również przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy również w imieniu Klientów negocjacje (mediacje) mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez konieczności...